Home 2017-05-08T15:20:09+00:00

Gelukkige mensen in succesvolle organisaties

Nieuwe naam Lavori en Bounce Centra voor Werk & Psyche
Lavori en Bounce hebben in 2016 de handen ineen geslagen en zijn gefuseerd per april 2017. Beide organisaties gaan verder onder een nieuwe naam en label: my HBM health & talent. Uw vaste contactpersonen, onze professionals en dienstverlening blijven zoals u van ons gewend bent. My HBM health & talent maakt vanaf heden onderdeel uit van my HBM network.

Lees meer

26 mei (de dag na Hemelvaart) zijn wij gesloten.

Limburg: 046 763 49 13
Brabant: 085 044 11 76

Limburg: 046 763 49 13 / Brabant: 085 044 11 76

My HBM health & talent is de nieuwe naam en organisatie voor het verminderen van werkstress, mentaal verzuim en burn-out binnen uw organisatie. Analyse van en interventies gericht op talent laat mensen en uw organisatie opbloeien. De HBM-labels, waaronder my HBM health & talent, voegen ieder vanuit hun specifieke expertise en ervaring waarde toe aan het netwerk van professionals en klanten.

Bekijk onze diensten rondom het thema Health hieronder
Klik hier voor onze diensten rondom het thema Talent

Arbeidshulpverlening

Arbeidshulpverlening is een maatwerk traject van behandeling en re-integratie naar werk, voor individuele werknemers die psychische klachten ervaren, dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn. Onze arbeidspsychologen kunnen binnen 5 werkdagen een quickscan en intake gesprek plannen en binnen 5 werkdagen starten.

Arbeidshulpverlening

Re-integratie spoor 2

Voor werknemers waar spoor 1 re-integratie (arbeidshulpverlening) geen passende oplossing biedt is re-integratie spoor 2 een alternatief. Het betreft een maatwerk traject voor werknemer en werkgever. Wij adviseren en stimuleren om tot de best passende oplossing te komen binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie spoor 2

Expertise en onderzoek

Expertise en onderzoek is bedoeld voor werknemers die vaak of langdurig ziek zijn, waarbij re-integratie en behandeling stagneren of waarbij reguliere behandeling niet voldoende effect heeft. Klachten verergeren, verzuim neemt toe, men staat op een wachtlijst of de medicatie slaat niet aan. Kortom, toenemende onduidelijkheid en twijfel.

Expertise en onderzoek

my HBM health & talent

Human Being Management (HBM) is een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Ons team van professionals werkt zowel curatief als preventief.

Maak kennis met ons

Maak kennis met het volledige my HBM network:

Het my HBM network werkt aan gelukkige mensen in succesvolle organisaties voor: